Inspiratie

BLIJLES is opgericht door studenten Max Uphoff en Jesper van Loon in 2019. Inmiddels is BLIJLES uitgegroeid tot een groot, maatschappelijk betrokken bijlesbedrijf vóór en dóór jongeren.

Motivatie

BLIJLES sponsort verschillende sportclubs en maatschappelijke initiatieven. We vinden sport en andere sociale activiteiten een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van jongeren.

Ontwikkeling

BLIJLES is een springplank voor jonge talenten. Bijlesleerlingen, bijlesdocenten en werknemers kunnen zich in een veilige en vertrouwde omgeving op verschillende vlakken ontwikkelen.

Missie en visie

Wij geloven niet in hoge kosten en nietszeggende beloften. Bijles, of andere vormen van extra ondersteuning, moeten voor iedere leerling toegankelijk zijn.

Strategie

BLIJLES werkt samen met basis- en middelbare scholen en andere strategische partners om het onderwijs te versterken, niet om een concurrentiestrijd met elkaar aan te gaan.

Back to the basics: inspiratie, motivatie en ontwikkeling

Bijles is een onmisbaar onderdeel van het onderwijssysteem. Klassen raken steeds voller en goed onderwijspersoneel is schaars. Niet iedere leerling krijgt de aandacht die nodig is. Bijles kan de oplossing zijn.

Naast dat onze enthousiaste bijlesdocenten je kunnen helpen met alle schoolvakken op alle niveaus, zijn ze er ook om persoonlijke gesprekken mee te voeren. ‘Hoe gaat het met je?’ betekent soms meer dan een hoog cijfer voor wiskunde, economie of natuurkunde.

Stichting dichterBLIJ

In Nederland voelt meer dan de helft van alle ouderen zich eenzaam. Daar moeten we samen iets aan doen. Met een simpel gebaar, een kaartje, verbinden we jong en oud en verrassen we eenzame ouderen op een voor hen speciale dag. 

Stichting dichterBLIJ is inmiddels al drie jaar actief, en de honderden vrijwilligers hebben onwijs veel ouderen kunnen en mogen verrassen. BLIJLES ondersteunt stichting dichterBLIJ financieel en met advies.